TERMENI și CONDIȚII SITE ”MAMA JENI”

(“TERMENI și CONDIȚII GENERALE”)

INTRODUCERE

Acest site este operat de ASOCIAȚIA UMANITARĂ JENI MANDACHI, cu sediul în Sat. Sfântul Ilie, Com. Șcheia, Str. Dealu Morii 240 B, județ Suceava, reprezentată legal de Dl. Ștefan Valentin Mandachi, în calitate de Președinte  și convențional de av. Zoița Dumitru Daniel, denumită în continuare în prezentele Termeni și condiții – ”MAMA JENI”.

MAMA JENI administrează site-ul în legătură cu donațiile ce pot fi efectuate de utilizatori, donații pentru un caz determinat sau donații la modul general. Pot fi implementate și alte tipuri de servicii, în timp, care sunt supuse acelorași condiții, în afara de cazul în care acestea nu au condiții de folosire distinct formulate.

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a acestui site web și condițiile de donare, prin intermediul acestui site web (denumit în continuare „Termeni și Condiții”).

UTILIZATORUL va citi cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice operațiune prin intermediul acestuia.

Politica de confidențialitate, Politica de donație, Politica privind modulele Cookie, precum și orice alte politici sau documente la care se face referire în cuprinsul acestui document, fac parte din prezenții “Termeni și Condiții”.

Prin acceptarea “Termenilor și Condițiilor”, UTILIZATORUL este, de asemenea, de acord cu Politica de confidențialitate MAMA JENI, precum și cu toate celelalte Politici, orientări aplicabile în mediul online, precum și toate legile și reglementările în vigoare.

Dacă UTILIZATORUL nu este de acord cu prezenții “Termenii și Condiții”, este rugat să nu utilizeze acest site web.

MAMA JENI își rezervă dreptul de a modifica în orice moment “Termenii și Condițiile”.

Orice modificări aduse Termenilor și Condițiilor vor intra în vigoare numai pentru accesările sau vizitele noi pe site, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web. Astfel, UTILIZATORUL este rugat să verifice secțiunea aferentă “Termenilor și Condițiilor”, înainte de fiecare operațiune, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

UTILIZATORUL se va asigura că revine periodic la această pagină pentru a se asigura că este familiarizat cu cea mai recenta versiune a acestor “Termeni și Condiții”.

UTILIZATORUL poate determina momentul când “Termenii și Condițiile” au fost ultima dată actualizați sau modificați, prin citirea mențiunii situată sub titlul “Termeni și Condiții MAMA JENI”, mențiune denumită “actualizați la data de ….”

În măsura în care exista un conflict între acești “Termeni și Condiții MAMA JENI” și alți Termeni și Condiții suplimentari și speciali prezentați pe site, “Termenii și condițiile” suplimentare și speciale vor prevala.

Acești “Termenii și Condiții” se aplică pe toate site-urile deținute și / sau operate de MAMA JENI, incluzând însă fără a se limita la site-ul pe care sunt postați Termenii și Condițiile, precum și pe versiunile mobile ale acestora, rețele de socializare și aplicații (numite în mod colectiv, „Site-ul”), dar și serviciilor disponibile pe sau prin intermediul Site-ului („Serviciile”).

DEFINIȚIILE TERMENILOR FOLOSIȚI în PREZENTUL DOCUMENT

Prezenții “Termeni și Condiții” se vor aplica tuturor accesărilor sau vizitelor pe site, precum și serviciilor prestate de către MAMA JENI(reprezentat în cadrul prestărilor de servicii constând în prezentarea cazurilor sociale, primirea donații pentru cazuri determinate sau la modul general, donarea sumelor primite către cazurile sociale, organizarea de strângere de fonduri și licitații), prin intermediul site-ului său.

În cuprinsul prezenților “Termeni și Condiții”, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:

Caz social = orice persoana care are nevoie de ajutor, a carei nevoi sunt cu caracter social, personal, sau economic;

Caz caritabil = orice persoana care are nevoie de ajutor, a carei nevoi sunt cu caracter social, personal, sau economic;

Activitate / actiune sociala = este o activitate de ajutorare cu caracter social, menita sa ajute sau sa raspunda unor nevoi a unui grup de beneficiari, cu nevoi cu caracter social, personal sau economic;

Activitate caritabila = este o activitate de ajutorare cu caracter social, menita sa ajute sau sa raspunda unor nevoi a unui grup de beneficiari, cu nevoi cu caracter social, personal sau economic;

Caz umanitar = este o persoana care are nevoie de ajutor, a carei nevoi tin de sanatate;

Activitate umanitara = este o activitate de ajutor, care raspunde unei nevoi a unui grup, nevoi cu caracter de sanatate;

Fond de rulment = este un fond creat in cadrul asociatiei din donatii, fond utilizat pentru plata in avans a unor tratamente, operatii, medicamente, etc. De asemenea, fondul de rulment poate fi folosit pentru oricare alt proiect, sau activitate, de orice natura in care este implicata asociatia.

Donatie generala = este donatia realizata pe desktop, pe butonul rosu ,,Doneaza acum”, casuta de donatie avand textul ,,Donatie generala”, neavand nici o destinatie catre un caz anume.

Donatie cu destinatie = este donatia realizata pe butonul rosu ,,Doneaza” din pagina de caz, avand in casuta de donatie textul ,,Donati pentru: nume caz”

Asociatia umanitara ,,SPRO (Speranta pentru Romania)” / Asociatia = reprezinta denumirea oficiala si / sau generica a asociatiei noastre care desfasoara actiuni cu caracter umanitar, social, educativ si de sanatate, proprietara acestei platforme de strangere de fonduri si campanii umanitare;

Donator = orice persoana care a facut o donatie pe aceasta platforma de donatii si strangere de fonduri (online cu cardul sau prin Paypal), cat si prin transfer bancar sau donatie prin SMS.COMUNICARE – înseamnă orice forma de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema entităților reunite sub denumirea de brand ASOCIAȚIA UMANITARĂ JENI MANDACHI – MAMA JENI;

COOKIE – înseamnă un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online – telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează site-ul web folosit în scopul de a asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-urile web;

DATE CU CARACTER PERSONAL – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

MAMA JENI– înseamnă una din denumirile de brand sub care se prezintă ASOCIAȚIA UMANITARĂ JENI MANDACHI, dar și colaboratorii acesteia, respectiv ȘTEFAN VALENTIN MANDACHI;

ÎNREGISTRARE –  înseamnă secțiunea din site unde utilizatorii se pot înregistra;

LINK – înseamnă o referință, legătură, element de navigație într-un document electronic către alte părți ale aceluiași document, alte documente sau secțiuni din alte documente, spre care un utilizator este trimis atunci când accesează elementul de navigație;

NEWSLETTER – înseamnă un buletin (mijloc de informare) periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) comunicat de către MAMA JENI utilizatorilor săi care si-au exprimat în mod expres consimțământul pentru a primi astfel de comunicări, și care cuprinde știri, informații despre activitățile, proiectele, noutățile, cazurile sociale, destinate utilizatorilor săi, fără niciun angajament din partea MAMA JENI cu referire la informațiile conținute de acesta;

OPERATOR – reprezintă societățile care se reunesc sub denumirea de brand MAMA JENI;

SITE WEB – înseamnă site-ul http://www.mamjeni.ro/;

SECTIUNE – înseamnă o secțiune de pe site-urile http://www.mamajeni.ro/;

SPAM – înseamnă orice comunicare comerciala nesolicitata interzisa de lege atâta timp cât nu există acordul explicit al destinatarului (utilizatorului). MAMA JENI nu încurajează SPAM-ul și nu va proceda la asemenea comunicări către utilizatorii săi;

STOCAREA – păstrarea pe orice fel de suport a datelor sau informațiilor;

UTILIZATOR – este orice persoana fizica care navighează pe site și vizualizează conținutul de pe acesta în anumite condiții, fără a fi necesar să se înregistreze cu un nume de cont și parolă. În cazul în care UTILIZATORUL va dori să doneze pentru unul sau mai multe din cazurile sociale prezentate pe site sau va dori să doneze, este posibilă solicitarea de înregistrare cu user și parolă;

VIZITĂ – înseamnă orice accesare de către o persoană a site-ului http://www.mamjeni.ro/ sau a unei subsecțiuni din acesta;

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

UTILIZATORUL va putea naviga prin site-ul web și va putea vizualiza conținutul acestuia.

UTILIZATORUL este responsabil pentru toate accesările sau vizitele efectuate pe site-ul web de către acesta, indiferent dacă sunt sau nu autorizate de UTILIZATOR.

De asemenea, UTILIZATORUL este de acord:

(i) să furnizeze informații adevărate, exacte, actuale și complete despre acesta, și

(ii) să mențină și să actualizeze prompt informațiile furnizate pentru că acestea să fie, exacte, actuale și complete.

Dacă furnizează orice informații care sunt false, inexacte, sau incomplete, sau MAMA JENI are motive întemeiate de a suspecta că aceste informații sunt false, inexacte, sau incomplete, MAMA JENI are dreptul de a refuza orice solicitare și / sau de a nu da curs solicitărilor, la libera sa alegere.

Datele și informațiile furnizate de UTILIZATOR sunt supuse Politicii de confidențialitate și Politicii de protecție a datelor cu caracter personal.

Prin utilizarea de către UTILIZATOR a site-ului este de acord cu colectarea și utilizarea (așa cum sunt prezentate în Politica de confidențialitate și în Politica de protecție a datelor cu caracter personal) anumitor informații despre UTILIZATOR, inclusiv transferul acestor informații pentru depozitarea, prelucrarea și utilizarea de către ASOCIAȚIA UMANITARĂ JENI MANDACHI.

MAMA JENI nu este răspunzătoare pentru nici un prejudiciu cauzat sau în legătură cu furtul datelor din cauza incapacității UTILIZATORUI de a lua măsuri rezonabile, divulgarea de către UTILIZATOR a datelor furnizate sau autorizarea de către UTILIZATOR acordată unei alte persoane de a utiliza datele UTILIZATORULUI.

COD DE CONDUITĂ APLICABIL PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

În legătură cu utilizarea de către UTILIZATOR a site-ului web precum și în legătură cu conținutul pe care îl completează UTILIZATORUL că și utilizator în formularul de contact pus la dispoziție de către MAMA JENI este de acord că nu va proceda la următoarele acțiuni și nici nu va permite nimănui, direct sau indirect să:

 • comunice, transmită sau pună la dispoziție orice conținut sau informație pe care nu are dreptul sa o pună la dispoziție în conformitate cu orice lege sau dispoziție contractuală;
 •  comunice, transmită sau pună la dispoziție, informații care nu sunt publice sau informații personale care permit identificarea unei alte persoane, fără consimțământul explicit al acelei persoane;
 • comunice, transmită sau pună la dispoziție, informații care încalcă orice patent, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale vreunei părți în alt mod;
 • restricționeze sau împiedică accesul altor utilizatori în accesarea sau vizitarea site-ului, inclusiv dar fără a se limita la metode de „hacking” sau modificarea interfeței site-ului;
 • accesarea sau încercarea de accesare a site-ului web sau a unor secțiuni ale acestuia prin orice alt mijloc decât prin interfața dedicată utilizatorilor;
 • modificarea site-ului în orice mod sau orice forma, în scopul de a obține acces neautorizat la site;
 • utilizarea site-ului sau a materialelor pentru orice scop ilegal;
 • folosirea site-ului sau a materialelor de pe site în orice scop ilegal, injust sau cu rea-credință;
 • exprimarea în md expres sau în mod implicit a unor declarații, prezentând-le că fiind aprobate de MAMA JENI, fără acordul MAMA JENI acordat în prealabil, în formă scrisă;
 • prezentarea că fiind o alta persoana sau reprezentant al unei entități, indiferent dacă aceasta este o informație adevărată sau una fictiva, inclusiv că și colaborator al MAMA JENI sau reprezentant al MAMA JENI;
 • transmiterea oricărui conținut sau informație care este ilegal, fraudulos, amenințător, abuziv, calomnioase, defăimătoare, obscene, pornografice, de ură, vulgare sau în alt mod, sau încalcă drepturile MAMA JENI sau ale unei terțe părți, drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi; transmiterea oricărui material sau a unor informații care nu sunt publice cu privire la societățile comerciale fără autorizația de a face acest lucru; transmiterea oricărui secret comercial al unei terțe părți; sau transmiterea oricăror reclame, solicitări, oportunități de investiții sau alte comunicări comerciale nesolicitate – denumite și mesaje SPAM (cu excepția celor permise în mod expres altfel de către MAMA JENI);
 • utilizarea site-ului pentru a face rău minorilor în orice fel;
 • transmiterea oricărui program software sau a altor materiale care conțin viruși sau alte elemente de natură distructivă;
 • modificarea, adaptarea, traducerea, vinderea, sau dezasamblarea oricărei părți a site-ului sau încercarea de a deriva orice cod sursă sau idei care stau la baza sau algoritmi de orice parte a Site-ului;
 • eliminarea oricăror drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate conținute pe Site;
 • comportamente de hărțuire în mediul online;
 • crearea de legături către orice pagină sau conținut de pe Site, fără autorizație scrisă obținută în prealabil de la reprezentanții MAMA JENI;
 • folosirea oricăror programe de tipul robot sau a unui dispozitiv manual sau automat pentru a prelua date sau reproduce informațiile sau structura de navigare sau prezentarea Site-ului sau conținutul fără acordul MAMA JENI prealabil în scris, inclusiv în ceea ce privește orice imagine afișat pe site;
 • culegerea sau colectarea de informații despre vizitatorii site-ului fără acordul expres al acestora;
 • încălcarea oricăror legi aplicabile local, național sau internațional, incluzând, dar fără a se limita la acestea, precum și orice regulamente cu putere de lege, dar și reglementările europene;
 • descarce și să distribuie materialele publicate pe platformă;
 • creeze legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit al MAMA JENI, MAMA JENI nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de MAMA JENI și își rezervă dreptul de solicita sancționarea conform legislației în vigoare pentru orice acțiune de acest tip, care nu are acordul său prealabil scris.

Acțiunile prezentate mai sus vor constitui o încălcare a acestor „Termeni și Condiții”.

UTIIZATORUL este de acord și-și dă acordul în mod explicit că Site-ul poate fi utilizat doar pentru vizionare, creare cont, accesare cont personal, donații pentru cazurile sociale prezentate sau donații, pentru evaluarea cazurilor prezentate de MAMA JENI, așa cum sunt descrise mai sus.

De asemenea, prin acceptarea prezenților „Termeni și Condiții” UTILIZATORUL declară că a înțeles că transmiterea și procesarea tehnică a site-ului, inclusiv de conținut de utilizare, poate implica transmisii prin diferite rețele și modificări pentru a se conforma și adapta la cerințele tehnice de conectare la rețele sau dispozitive existente astăzi în mediul online.

În cazul în care UTILIZATORUL alege să prezinte orice idei, sugestii, documente și / sau propuneri în cadrul formularului de contact pus la dispoziție de către MAMA JENI recunoaște și este de acord că:

 • mesajele UTILIZATORULUI nu conțin informații confidențiale sau protejate;
 • MAMA JENI nu este și nu poate fi răspunzător pentru conținutul mesajelor transmise;
 • MAMA JENI nu este ținut de nici o obligație de confidențialitate, explicite sau implicite, cu privire la datele furnizate;
 • MAMA JENI are dreptul de a utiliza sau dezvălui (sau de a alege să nu utilizeze sau sa dezvăluie) aceste comunicări în orice scop, în orice mass-media din întreaga lume; mesajele și informațiile transmise de UTILIZATOR vor deveni în mod automat proprietatea MAMA JENI;
 • UTILIZATOR nu are dreptul la nici o compensație de orice fel de la MAMA JENI în nici un caz.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ și RESTRICȚII LA UTILIZARE

Sub rezerva respectării acestor „Termenii și Condiții”, UTILIZATORUL poate utiliza Materialele exclusiv pentru uzul personal, necomercial, cu condiția să nu elimine nici un drept de autor sau alte drepturi de proprietate conținute de acestea.

Sub rezerva respectării acestor „Termenii și Condiții”, poate utiliza Site-ul și Materialele exclusiv pentru uzul său personal cu condiția că să nu utilizeze, reproducă, modifice, afișeze, distribuie, să creeze lucrări derivate sau eludeze orice măsură tehnologică prin care se controlează în mod eficient accesul la Site și / sau materiale în orice mod, inclusiv, fără a se limita la, manual sau automat, în orice scop.

Folosirea Site-ului și a materialelor pentru orice alt scop decât cele autorizate în mod expres în acești „Termenii și Condiții”, este o încălcare a drepturilor de autor MAMA JENI și a altor drepturi de proprietate, și este strict interzisă.

UTILIZATORUL este de acord că MAMA JENI își rezervă dreptul de a-și stabili în mod liber relațiile de colaborare cu persoanele specializate care vor participa la crearea diverselor materiale de pe mamajeni.ro și că MAMA JENI nu își asumă faptul că aceste persoane pot avea o prezență constantă pe site.

Site-ul, inclusiv partea software, baze de date, informațiile, conținutul, codurile de calculator, idei, know-how și materiale (precum și toate modificările și lucrările derivate ale acestora, precum și orice proprietate intelectuală și alte drepturi legate de acestea sau care sunt conținute în acesta) inclusiv, fără a se limita la, selecția, secvența „look and feel” și dispunerea elementelor, precum și succesiunea „ferestrelor” este deținut și operat de MAMA JENI și vor rămâne proprietatea exclusivă a MAMA JENI.

UTILIZATORUL este de acord că Site-ul este protejat prin dreptul de autor, mărcile comerciale și alte legi. În plus, confirmă că nu dobândește nici un drept de proprietate, prin utilizarea Site-ului sau a Materialelor, că nu va contesta în orice mod care ar putea afecta proprietatea MAMA JENI a site-ului și conținutul acestuia.

Mărcile și logo-urile afișate pe Site (denumite colectiv „Mărci”) sunt mărci înregistrate și neînregistrate ale MAMA JENI și ale PARTENERILOR MAMA JENI.

Mărcile pentru proprietatea MAMA JENI, înregistrate sau neînregistrate, nu pot fi utilizate în legătură cu orice serviciu care nu este oferit de MAMA JENI, în orice mod care ar putea să provoace confuzie în relația cu clienții, sau în orice mod care denigrează MAMA JENI.

Nimic de pe acest site nu trebuie interpretat ca acordarea, explicită sau implicită, sau în alt mod, unui drept de a utiliza orice marca comercială, fără permisiunea expresă prealabilă, scrisă, a MAMA JENI sau PARTENERILOR MAMA JENI.

Utilizarea necorespunzătoare a oricărei Mărci comerciale este interzisă, iar MAMA JENI va pune în aplicare în conformitate cu dispozițiile legale drepturile sale de proprietate intelectuală în astfel de mărci, inclusiv prin litigii de natură civila și / sau penală.

Mărcile deținute de MAMA JENI pot fi identificate în lista mărcilor publicate în Buletinele Oficiale de Proprietate Intelectuală.

LINK-URI

Ca un avantaj pentru utilizatorii site-ului MAMA JENI, se pot furniza link-uri către site-uri web ale unor terțe părți.

Daca UTILIZATORUL folosește aceste link-uri, va părăsi site-ul MAMA JENI. Relațiile cu terțe părți, prin intermediul acestor link-uri către acele site-uri sau aplicații ale terțelor părți privesc strict relația dintre UTILIZATOR și terțele părți.

Cu excepția cazului în care se precizează în mod expres altfel, MAMA JENI nu este responsabil pentru conținutul, produsele sau serviciile oferite pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web, ori pentru orice actualizări sau modificări ale acestor site-uri, pentru utilizarea sau incapacitatea de a utiliza astfel de site-uri sau alte practici ale acestor site-uri, precum și faptul că MAMA JENI oferă astfel de legături nu indică nici o aprobare sau susținere a oricărui material conținut pe orice site.

Site-urile terțelor părți nu sunt sub controlul MAMA JENI, și aceasta nu va face nici o reprezentare în ceea ce privește calitatea, adecvarea, funcționalitatea sau legalitatea oricăror site-uri la care poate oferi prin link-uri. MAMA JENI își declină orice responsabilitate pentru conținutul, legalitatea, decența sau acuratețea informațiilor, precum și pentru orice produse și servicii, care apar pe orice site-ul / aplicația terțelor părți.

Prin prezenții „Termeni și Condiții” UTILIZATORUL exonerează în mod complet, irevocabil, dar și pentru totdeauna MAMA JENI și renunță la orice pretenție sau cerere pe care ar putea-o avea împotriva MAMA JENI cu privire la astfel de linkuri sau site-uri ale terțelor părți.

ACCESUL MINORILOR

MAMA JENI încurajează părinții să utilizeze supravegherea parentală corespunzătoare pentru a stabili dacă acordă autorizație copiilor minori pentru a accesa Site-ul. Protecțiile care asigură un control parental (cum ar fi serviciile de hardware, software sau de filtrare) sunt disponibile în comerț, acestea putând ajuta UTILIZATORUL la limitarea accesului la materialul care este dăunător pentru minori.

ÎNCĂLCAREA TERMENILOR și CONDIȚIILOR. DAUNE-INTERESE

Încălcarea acestor “Termeni și Condiții”, inclusiv folosirea neautorizata a site-ului, pot fi cercetate și se pot lua masuri împotriva acestora, inclusiv însă fără a se limita la procese civile, penale sau de altă natură.

UTILIZATORUL înțelege și este de acord că rămâne la libera alegere a MAMA JENI, și fără o notificare prealabilă, că MAMA JENI poate restricționa sau bloca accesul UTILIZATORUI la site sau la serviciile oferite de acesta, că poate anula anumite evenimente, poate refuza sa onoreze anumite servicii în derulare sau servicii viitoare care au legătură cu UTILIZATORUL ori cu o persoana care acționează în mod concertat cu UTILIZATORUL, dacă MAMA JENI consideră că “Termenii și Condițiile”, drepturile MAMA JENI, partenerilor săi sau drepturile altui vizitator sau site sunt încălcate.

De asemenea, UTILIZATORUL este de acord că MAMA JENI nu poate și nu garantează utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului, iar MAMA JENI își rezervă dreptul de a desființa site-ul fără o notificare prealabilă a utilizatorilor.

DECLARAȚIE DE DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII

Site-ul, materialele prezentate pe acesta și orice serviciu obținut prin intermediul prezentului site sunt furnizate că atare fără nici un fel de garanție expresă sau implicită.

UTILIZATORUL își asumă toată răspunderea și riscurile care ar putea reieși din folosirea site-ului și din încrederea acordata acestuia. Nici o opinie, sfat sau declarație a MAMA JENI, fie că este făcută prin intermediul site-ului sau în alta modalitate, nu creează nici un fel de garanție.

MAMA JENI nu oferă nici o garanție, aprobare și nici nu își asumă responsabilitatea pentru orice informație publicată, serviciu publicat sau oferit de către o terță parte prin acest site sau prin orice link, banner sau alt fel de publicitate, iar MAMA JENI nu va fi parte în nici un mod în eventuale tranzacții derulate intre UTILIZATOR și o terță parte.

Utilizarea site-ului și a altor materiale prezentate pe site se face pe propria răspundere a UTILIZATORULUI. De asemenea, UTILIZATORUL este unica persoana răspunzătoare pentru orice daună cauzata sistemului din computerul UTILIZATORULUI sau pentru pierderea de date care ar putea rezulta din descărcarea a oricăror astfel de materiale.

Sfaturile sau informațiile, fie că sunt acordate oral fie în scris, obținute de UTILIZATOR din partea MAMA JENI și / sau a oricăror entități care alcătuiesc acest brand sau prin acest site nu va crea nici o garanție care nu este stipulată în mod explicit.

Site-ul sau materialele pot include inadvertențe, erori, informații ori materiale care încalcă acești termeni de utilizare. În plus, modificările neautorizate pot fi făcute de către terțe părți site-ului sau materialelor. Cu toate că MAMA JENI încearcă să asigure integritatea Site-ului, nu garantează cu privire la caracterul complet și la corectitudinea Site-ului.

 În cazul în care apare o situație în care caracterul complet și corectitudinea site-ului este pusă la îndoială, UTILIZATORUL este rugat să contacteze MAMA JENI la adresa de e-mail contact@mamajeni.ro ,iar dacă este posibil, cu o descriere a materialului care urmează să fie verificat și locația (URL) în cazul în care un astfel de material poate fi găsit pe site, precum și informații suficiente pentru a permite MAMA JENI să contacteze UTILIZATORUL. MAMA JENI va încerca să soluționeze problemele Utilizatorului cât mai curând posibil, având în vedere o perioadă rezonabilă de timp.

RĂSPUNDERE

În cadrul limitelor legale, UTILIZATORUL este de acord și își asumă în mod expres faptul că nici MAMA JENI și nici entitățile care alcătuiesc acest brand, asociații lor, furnizorii lor, colaboratorii ori reprezentanții săi nu sunt și nu vor fi ținuți răspunzători  față de UTILIZATOR sau orice terț pentru orice incidente, consecințe, daune directe sau indirecte (inclusiv dar fără a se limita la pierderea unor afaceri, pierderea unor date sau informații ori pierderea profitului) în temeiul oricărui contract sau neglijență în legătură cu site-ul sau materialele prezentate pe site.

PUBLICITATE

Newsletter-ele MAMA JENI sunt transmise prin intermediul entităților care formează brandul MAMA JENI. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

În momentul în care UTILIZATORUL completează formularul de contact pus la dispoziție de către MAMA JENI, acesta are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newsletter. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Utilizator, poate fi modificată în orice moment, prin completarea formularului de dezabonare pus la dispoziție pe pagina principală, denumită și „Home Page” .

Renunțarea la primirea Newsletter-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezenții „Termeni și Condiții”.

Cu ocazia creării unui cont pe site UTILIZATORUL are posibilitatea de a-și manifesta acordul cu privire la primirea de Newsletter-e. UTILIZATORUL își poate retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin accesarea butonului ”Dezactivare” din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea datelor UTILIZATOR este foarte importanta pentru MAMA JENI, așadar, toate informațiile personale ale UTILIZATORUI vor rămâne confidențiale.

MAMA JENI nu va vinde, distribui sau divulga informații despre vizitatorii săi, fără acordul prealabil al acestora și nu va utiliza imaginile, fotografiile sau video-urile utilizatorilor, fără acordul prealabil al acestora.

Informațiile de orice natura furnizate de către Utilizator către MAMA JENI, vor rămâne în proprietatea MAMA JENI.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, UTILIZATORUL oferă MAMA JENI acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. UTILIZATORUL este, de asemenea, de acord ca MAMA JENI să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care i le-a transmis prin intermediul Site-ului.

MAMA JENI va asigura confidențialitatea datelor UTILIZATORULUI, respectiv a datelor introduse în cadrul formularului pus la dispoziție de către MAMA JENI, mai precis a numelui, a prenumelui, e-mail-ul, numărul de telefon, precum și celelalte detalii în legătură cu mesajul transmis pe site, în conformitate cu Politica de confidențialitate și cu Politica de protecție a datelor cu caracter personal.

Cu toate acestea, este responsabilitatea UTILIZATORULUI să se asigure că informațiile furnizate și transmise pe site rămân confidențiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți. Prin acceptarea prezenților “Termeni și Condiții” UTIIZATORUL este de acord să informeze în cel mai scurt timp posibil dacă are, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea datelor UTILIZATORULUI este în pericol.

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În temeiul Deciziei nr. 200 din 2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare pentru care nu este necesară notificarea în cadrul Autorității de Supraveghere Națională a Datelor cu Caracter Personal, MAMA JENI este scutită de la obligația de a notifica autoritatea de supraveghere.

Cu toate acestea, deși nu mai este necesară efectuarea notificării către Autoritatea de Supraveghere Națională a Datelor cu Caracter Personal, MAMA JENI își va respecta în continuare obligațiile prevăzute în cadrul Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată.

MAMA JENI are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care i le furnizează UTILIZATORUL despre sine.

1. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor personale ale UTILIZATORULUI este o preocupare majoră pentru MAMA JENI. De aceea, MAMA JENI își propune să ofere o experiență online sigură, cu respectarea drepturilor UTILIZATORULUI.

MAMA JENI nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa de e-mail a UTILIZATORULUI unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa de e-mail a UTILIZATORULUI altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul explicit al UTILIZATORULUI. Orice UTILIZATOR care a furnizat explicit pe site, adresa sa de email poate opta că aceasta să fie ștearsă din baza de date. MAMA JENI nu va efectua comunicări comerciale prin poșta electronică, cu excepția cazului în care UTILIZATORUL și-a exprimat în prealabil consimțământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

Orice persoană care vizitează site-ul și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui Site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru utilizarea datelor furnizate în scopurile menționate mai jos.

Datele personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de UTILIZATOR, de exemplu, în contextul completării unui formular, al unui sondaj de opinie sau în cursul executării unui contract (cum ar fi contractarea unui serviciu).

Natura informațiilor solicitate se referă, în special, la date personale (nume, prenume, numere de telefon, adresa de e-mail), însă poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu efectuarea unei programări sau oferirea unui feedback pentru serviciile oferite de MAMA JENI.

Completarea de către UTILIZATOR a formularelor din site echivalează cu acceptarea necondiționată că datele pe care le furnizează prin aceste formulare să fie incluse în baza de date MAMA JENI și cu utilizarea și prelucrarea de către MAMA JENI și colaboratorii săi pentru desfășurarea activităților de prelucrare și prestare a serviciilor de organizare de semănării privind subiecte de educație antreprenorială și / sau management, de gestiune economică – financiară, de marketing și publicitate, statistice, precum și pentru serviciile de comunicații electronice (prin email, SMS sau telefon).

Încetarea operațiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal se poate face prin următoarele modalități:

 • prelucrarea în alt scop, cu consimțământul persoanei vizate;
 • ștergere, distrugere, arhivare.

2. Măsurile luate pentru asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal

MAMA JENI garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic, dar nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este dotat și care este furnizat de societăți terțe producătoare de programe de calculator. Deși MAMA JENI a luat măsuri de securitate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea incorectă sau necorespunzătoare și accesul neautorizat, nu se poate garanta securitatea absolută a datelor transferate pe internet.

 • Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori autorizați desemnați în mod special.
 • În cadrul cursurilor de pregătire a utilizatorilor operatorul face informarea acestora cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, la cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum și cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal sunt instruiți de către operator asupra confidențialității. Utilizatorii sunt obligați să își închidă sesiunea de lucru atunci când părăsesc locul de muncă.
 • Orice date cu caracter personal tipărite pe format fizic, vor fi stocate și arhivate într-o încăpere închisă cu cheie cu acces restricționat.
 • În scopul menținerii securității prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva virușilor informatici) operatorul ia măsuri care constau în:
 • interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase;
 • informarea colaboratorilor care au acces la bazele de date în privința pericolului privind virușii informatici;
 • implementarea unor sisteme automate de devirusare și de securitate a sistemelor informatice;
 • Criptarea datelor prin certificat de securitate SSL pentru criptarea informațiilor care circulă prin canalele din internet între site și UTILIZATORUL său.

MAMA JENI depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a proteja datele cu caracter personal colectate, analizând noile tehnologii în domeniu și atunci, dacă este cazul, le aplică în vederea upgrade-ului sistemelor sale de securitate.

3. Utilizarea și dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului

Informațiile pe care UTILIZATORUL le furnizează vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către MAMA JENI în următoarele scopuri:

 • Prezentarea cazurilor sociale;
 • informarea utilizatorilor cu privire la donațiile acestora, prin telefon și prin e-mail;
 • efectuarea de studii de piață, de monitorizare a comportamentului Utilizatorilor;
 • prelucrarea și soluționarea de către MAMA JENI a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea secțiunea de “CONTACT” afișată pe Site);
 • alte activități întreprinse de MAMA JENI și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

Astfel, MAMA JENI se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal transmise de către UTILIZATOR prin intermediul Site-ului, să nu le comercializeze și să nu le dezvăluie către terțe părți, fără acordul prealabil al UTILIZATORULUI.

MAMA JENI poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credință pentru conformarea cu dispozițiile legale. Atunci când MAMA JENI este solicitată să furnizeze date cu caracter personal în situațiile legale, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, MAMA JENI are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează UTILIZATORUL.

Prin completarea datelor în formularul pus la dispoziție de către CALIFORNIA HOLDING, UTILIZATORUL declara și acceptă necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a MAMA JENI și își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către MAMA JENI și colaboratorii acesteia pentru desfășurarea și/sau derularea de către MAMA JENI și colaboratorii acesteia de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piața, de statistica, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, UTILIZATORUL își da acordul expres și neechivoc că aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către MAMA JENI colaboratorilor.

4. Drepturile utilizatorilor de acces asupra datelor personale

UTILIZATORULUI și toate persoanele care transmit către site, datele personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată.

Prin citirea Politicii de confidențialitate, Politicii de protecție a datelor cu caracter personal și a „Termenilor și Condițiilor” ale acestui Site, UTILIZATORUL a luat cunoștința faptul că îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției și libera circulație a acestor date. Totodată, are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale ale sale și de a solicita actualizarea, ștergerea totală sau parțială a acestora.

UTILIZATORUL își poate exercita, în mod gratuit și fără nicio justificare, oricare dintre drepturile enumerate mai sus, astfel:

 • dreptul la informare, respectiv MAMA JENI este obligată să furnizeze informații privind identitatea operatorului de date cu caracter personal, scopul în care se face prelucrarea datelor, dacă furnizarea tuturor datelor este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza, precum și existența drepturilor pe care le are;
 • dreptul de acces, respectiv MAMA JENI are obligația să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit, în limita unei solicitări pe an, pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediată pe adresa contact@mamajeni.ro; de asemenea are dreptul și asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, dar și de a ataca deciziile operatorului, în conformitate cu dispozițiile legale.
 • dreptul de intervenție asupra datelor, respectiv MAMA JENI are obligația să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a se adresa justiției;
 • dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și de a solicita ștergerea datelor personale. Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.

De asemenea, MAMA JENI poate furniza datele cu caracter ale UTILIZATORULUI altor societăți cu care se afla în relații de colaborare, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranța și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

MAMA JENI se obliga să nu solicite în mod expres date cu caracter personal legate de starea de sănătate a utilizatorilor prin formularul sau de contact.

În ipoteza în care prin completarea datelor în formularul de contact pus la dispoziție de către MAMA JENI, UTILIZATORUL comunica către MAMA JENI și date referitoare la starea sa de sănătate, acest lucru este făcut numai în baza liberului sau arbitru.

UTILIZAREA COOKIE – URILOR

Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că MAMA JENI poate culege și păstra date statistice și anonime, fără a identifica persoanele care vizitează acest Site.

Când vizitează Site-ul, serverul de web înregistrează automat date cum ar fi numele furnizorului UTILIZATORULUI de servicii internet și site-ul web de pe care efectuează vizita. Aceste date sunt anonime, fără a exista nicio asociere între acestea și datele personale ale UTILIZATORULUI.

În vederea îmbunătățirii experienței de navigare online și pentru a se asigura că serviciul este relevant pentru nevoile UTILIZATORULUI, Site-ul folosește module cookie și serviciu de analiză web Google Analytics (aparținând companiei Google Inc.). Google Analytics colectează și prelucrează informații statistice pentru a evalua utilizarea de către UTILIZATORUL a site-ului și pentru elaborarea de rapoarte privind activitatea site-ului. Pentru a colecta aceste date, Google folosește cookie uri, dar adresa IP transmisă de către browser-ul din care accesați Site-ul în Google Analytics nu va fi asociată cu alte date deținute de către Google sau de către CALIFORNIA HOLDING.

UTILIZATORUL poate refuza utilizarea cookie-urilor prin ștergerea modulelor cookie din computer (prin accesarea instrucțiunile din meniul browser-ului folosit, făcând click pe butonul Help ⁄ Ajutor). Dacă alege să nu folosească module cookie când vizitează site-ul, unele funcții și pagini nu vor funcționa corespunzător.

Mai multe informații despre politica de utilizare a modulelor cookie, se pot găsi în Politica MAMA JENI privind modulele cookie.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ și JURISDICȚIE

Utilizarea prezentului site, a materialelor acestuia precum și a serviciilor la care are acces prin intermediul acestui site sunt guvernate de legislația română.

Orice eventual litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului, cu materialele prezentate pe acesta, precum și în legătură cu serviciile la care are acces prin intermediul acestui site se va soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de pe raza Municipiului Suceava.

Orice persoana are dreptul de a se opune în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Aceasta are dreptul de a solicita MAMA JENI să șteargă informațiile referitoare la persoana sa, contactând MAMA JENI, în scris, pe adresa: contact@mamajeni.ro.

ÎNCETAREA

Acești “Termeni și Condiții” vor rămâne în vigoare până la încetarea lor, în conformitate cu dispozițiile inserate în prezenții “Termeni și Condiții” .

MAMA JENI își rezervă dreptul de a rezoluționa sau denunța unilateral imediat acești “Termeni și Condiții”, precum și / sau de a restricționa accesul la utilizarea Site-ului sau a oricărei Secțiuni a acestuia, în orice moment și din orice motiv, cu sau fără temei, inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea repetata a drepturilor de autor. La încetarea acestor “Termeni și Condiții”, dreptul de a utiliza Site-ul va înceta imediat, și UTILIZATORUL va distruge toate materialele obținute de pe site și toate copiile acestora.

UTILIZATORUL este de acord că orice încetare a accesului la sau utilizarea Site-ului poate fi efectuată fără o notificare prealabilă, și că MAMA JENI poate dezactiva sau șterge toate informațiile și fișierele aferente asociate cu acesta, și / sau orice un acces suplimentar la astfel de informații sau fișiere.

UTILIZATORUL este de acord că MAMA JENI nu este răspunzătoare pentru UTILIZATOR sau orice terță parte pentru orice încetare a accesului la Site sau la orice astfel de informații sau de fișiere, și nu este obligat să asigure accesul la fișiere sau informații după orice astfel de rezoluțiune sau denunțare unilaterala.

ALTE CLAUZE

MAMA JENI își rezerva dreptul de a revizui și de a actualiza acești “Termeni și Condiții”, în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă “Termenilor și Condițiilor”, precum și a Politicilor de confidențialitate, de prelucrare a datelor cu caracter personal și a politicii privind modulele cookie, atunci când accesați Site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

Daca UTILIZATORUL are întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină poate să le adreseze la adresa de e-mail: contact@mamajeni.ro

MAMA JENI are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze activitatea online a site-ului, parțial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă. MAMA JENI nu va fi responsabilă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilității serviciului sau, fără că prin această prevedere să se aducă atingere drepturilor pe care legea le recunoaște consumatorilor.

De asemenea, serviciile confirmate de către MAMA JENI, anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de MAMA JENI.

Acești “Termeni și Condiții” vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele, pe toata perioada și pe parcursul căreia UTILIZATORUL vizitează site-ul și în cazul în care încetează să mai aibă calitatea de utilizator al site-ului, va trebui sa respecte în continuare obligațiile din Termenii de utilizare, inclusiv orice obligații de despăgubire și limitările de răspundere.

Daca UTILIZATORUL nu este de acord cu prezenții “Termeni și Condiții” este rugat să nu utilizeze site-ul.

CLAUZE SPECIALE

MAMA JENI și PARTENERII SĂI, implicați în prezentarea cazurilor sociale nu sunt și nu vor fi răspunzători pentru informațiile prezentate în cadrul acestora și nu vor oferi nici un fel de garanție expresă sau implicită.

UTILIZATORUL își asumă toată răspunderea și riscurile care ar putea reieși din încrederea acordată cazurilor sociale prezentate.

Nici o opinie, materiale, caz sociale sau declarație a MAMA JENI și/sau PARTENERILOR săi, făcută prin intermediul site-ului, nu creează nici un fel de garanție sau obligație pentru aceștia.

MAMA JENI și PARTENERII săi nu oferă nici o garanție, aprobare și nici nu își asumă responsabilitatea pentru cazurile prezentate, iar UTILIZATORUL este unica persoană răspunzătoare pentru orice pierdere, de orice natură, suferită.

În cadrul limitelor legale, UTILIZATORUL este de acord și își asumă în mod expres faptul că nici MAMA JENI și nici asociații, furnizorii, colaboratorii ori reprezentanții săi nu sunt și nu vor fi ținuți răspunzători  față de UTILIZATOR sau orice terț pentru orice incidente, consecințe, daune directe sau indirecte (inclusiv dar fără a se limita la pierderi materiale sau pierderea unor date sau informații) în temeiul oricărui angajament sau donație.

METODELE DE PLATĂ

Pentru a putea face o donație, UTILIZATORUL va putea alege o metodă de plată, respectiv plata online cu cardul(Visa/MasterCard/Revolut) sau donație în Conturile puse la dispoziție pe site.

Utilizatorul, la libera sa apreciere, poate alege unul sau mai multe cazuri sociale pentru care va face donațiile, urmând a specifica cazul/cazurile social/-e pentru care va face donația.

În cazul în care este specificat un singur caz social, Utilizatorul va completa numele cazului social pentru care face donația, iar MAMA JENI va dona suma primită de la Utilizator pentru acel caz social.

În cazul în care Utilizatorul va dona pentru mai multe cazuri sociale, fără a specifica în concret ce parte din donație va fi folosită pentru fiecare caz, MAMA JENI va dona suma primite de la Utilizator, prin împărțirea acesteia la numărul de cazuri alese de către Utilizator.

În cazul în care Utilizatorul va dona, fără a specifica dacă donația este unul sau mai multe cazuri sociale prezentate pe site, MAMA JENI va redirecționa donația către unul sau mai multe cazuri sociale, la libera sa alegere.

Selectând metoda de plată, UTILIZATORUL va fi redirecționat către pagina Donație directă pentru efectuarea donației.

MAMA JENI nu va transmite niciodată un email prin care să solicite UTILIZATORUL să facă plata într-un anumit cont bancar. UTILIZATORUL trebuie să ignore orice astfel de emailuri și nu inițieze plata, urmând să redirecționeze emailul nemodificat către adresa: contact@mamajeni.ro.

Fiecare donație de pe site-ul MAMA JENI este însoțită de dovada plății, iar MAMA JENI nu este responsabilă pentru furnizarea datelor incorecte de către UTILIZATOR.

MAMA JENI nu este răspunzătoare și nu va răspunde pentru infectarea computerului unui UTILIZATOR/CLIENT cu viruși informatici, pentru atacuri cibernetice de orice fel, pentru pierderea datelor UTILIZATORULUI/CLIENTULUI de pe dispozitivele acestuia sau deteriorarea oricărui echipament hardware sau program aparținând acestuia și nu răspunde pentru e-mail-urile de tip phishing sau pentru link-urile partenerilor care pot apărea la un moment dat pe website.

În cazul în care MAMA JENI conferă UTILIZATORULUI dreptul de a utiliza, printr-un acord distinct, un anumit conținut, la care UTILIZATORUL are sau obține acces în urma acestui acord, dreptul se va extinde doar asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, și doar pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea MAMA JENI pentru respectivul UTILIZATOR sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Sunt interzise copierile, preluările de materiale scrise, materiale audio/video, fără acordul prealabil, scris, al MAMA JENI

FORȚA MAJORĂ

Potrivit articolului 79 din Convenția de la Viena (1980) și ale art. 1351 Cod civil, MAMA JENI nu este răspunzătoare de neexecutarea oricărei obligații ale sale dacă dovedește că această neexecutare este determinată de o piedică independentă de voința sa și că nu se putea aștepta în mod rezonabil din partea ei să o ia în considerare la momentul încheierii contractului, să o prevină ori depășească sau să prevină ori să-i depășească consecințele.

Dacă neexecutarea de către o parte este determinată de neexecutarea de către un terț pe care ea l-a însărcinat să execute în întregime sau parțial contractul, această parte nu este exonerată de răspundere decât în cazul:

a) în care este exonerată în temeiul dispozițiilor paragrafului precedent; și

b) în cazul în care terțul ar fi, de asemenea, exonerat dacă dispozițiile acestui paragraf îi erau aplicate.

Exonerarea prevăzută de prezentul articol produce efecte în timpul duratei împiedicării.

Partea care nu a executat trebuie să avertizeze cealaltă parte despre piedică și efectele acesteia asupra capacității sale de executare. Dacă avertismentul nu sosește la destinație într-un termen rezonabil calculat din momentul în care partea care nu a executat a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască piedica, aceasta este ținută la daunele-interese cauzate de neprimire.

Dispozițiile prezentului articol nu interzic unei părți să-și exercite toate drepturile sale altele decât cel de a obține daune-interese în temeiul prezentei convenții.”

LEGEA APLICABILĂ. JURISDICȚIA

Acești Termeni și Condiții, precum și Contractul se supun prevederilor legii române. În caz de dispute, acestea vor fi soluționate de instanța de judecată competentă de la sediul MAMA JENI, UTILIZATORUL exprimându-și în mod expres acordul în ceea ce privește această alegere de competență